Llocs per visitar /VISITES RECOMANADES

DESCRIPCIÓ

Jaciment ibèric Font de la Canya

Els estudis arqueobotànics efectuats al jaciment del Turó de la Font de la Canya, a Avinyonet del Penedès, confirmen el rol d'aquest assentament com a bressol de la vitivinicultura al Penedès des de finals del segle VII aC (625-600 aC). Els centenars de pinyols carbonitzats i mineralitzats recuperats a les recents excavacions arqueològiques representen el conjunt més important i més antic documentat a dia d'avui a Catalunya.